DERİ NEDİR? KAÇA AYRILIR?

    Hayvandan yüzülen ve tabakhanelerde işlenmeğe hazır olan deriye ham deri, işlendikten sonra ortaya çıkan deriye ise mamul deri denir.

1-)Ham deriler iki türlüdür:büyük bacak, küçük bacak.

2-)Ham deriler işlenerek mamul deri biçimine girer. Mamul deriler üç türlüdür: alt derileri, kayışlık, taban astarı ve kösele; yüz derileri, vidala, glase, vaketa, süet, meşin, sahtiyan ve astarlık; lüks kullanımlı deriler,lüks olarak kullanılan çanta, eldiven, cilt v.b. derileri..

 

 

DERİ NASIL HAZIRLANIR?

    Memeli hayvanların derisi iki katmandan oluşur: En dıştaki ince üstderi ile bu katmanın altındaki daha kalın ve sert altderi. Bunların altında ise yağlı derialtı dokusu vardır.

    Çok sayıda hücre katından oluşan üstderi altderiye yapışıktır ve üzeri kıllarla örtülüdür. Bu kat dericilikte işe yaramadığından temizlenir. Buradan elde edilen kıllar dokuma ve halı üretiminde kullanılır. Dericilikte kullanılan bölüm kalın, lifsi bağdokudan oluşan altderidir. Yeni yüzülmüş deri ağırlığının dörtte üçü su ise,derinin kısa zamanda çürümesine yol açan, kollajen adı verilen ve bağ dokunun hücrelerarası ana dokusunu oluşturan jelatinimsi bir maddedir.Derinin sepileme işleminden önce bozulmadan depolarda bekletilebilmesi için suyunun alınması gerekir.Bu, havayla kurutma, yaş yada kuru tuzlama biçiminde olur.

    Deriler işlenmek için tabakhaneye getirilince, önce ısıtılarak üzerindeki kir, kan gibi maddelerden arındırılır ve yumuşatılır.ardından kılları gevşetmek,deriyi temizlemek ve yüzeyini pürüzsüzleştirmek amacıyla kireç,sodyum sülfür ve su çözeltisine batırılır.Bu karışım kıl köklerini ve üst tabakayı eriterek,deriden ayrılmalarını sağlar.Üzerinde kalan etler makineyle alınır ve deri yıkanır.Koyun derisi gibi küçük deriler,kireç ve sodyum sülfürden oluşan bir macunla sıvanarak yada sıcak buhar odasında birkaç saat asılı bekletilerek ayrıca yumuşatılır.Blöze haline gelen deri, sepileme işleminden geçtikten sonra, perdahlama safhasına gelir.Bu safhada genellikle el ve ayak makineleri yardımıyla deriler açılır, kurutulur ve tavlanır. Daha sonra iskefe makinelerinde yumuşatılır, gergeflere gerilerek kurutulur ve kenarları kesilir. Kullanıma hazır olması için de deri boyanır, cilalanır ve preslerle ütülenir.

 

ÖZEL DERİ TÜRLERİ

    Süet genellikle dana yada oğlak derisinden yapılır. Kadifemsi yüzeyi derinin iç kısmı zımparalanarak hazırlanır.

    Rugan, derinin kat kat cilanarak parlatılması ve fırınlanmasıyla elde edilir.

    Cam silmek için kulanılan güderi günümüzde dağkeçisi yerine koyun derisinden yapılır.Güderi yapmak için koyun derisi iki tabakaya ayrılır.İnce dış yüzü tanenle sepilenerek ayakkabı astarı,kitap cildi ve süs eşyası yapımında kullanılır.İç tabaka ise temizlenip yumuşatıldıktan sonra kurutulmadan önce morina yada başka balık yağları kullanılarak sepilenir ve böylece bildiğimiz güderi elde edilir.Güderinin yoğun lifleri bol su çekmesini sağlar;kuruyken de iyi toz alınır.

    Kağıt yaygınlaşmazdan önce yazı yazmak için kullanılan sert,yarı saydam parşömenler koyun,keçi ve ceylanderisinden, tirşe ise buzağı derisinden yapılırdı.Devletler arasındaki çok önemli sözleşmeler için bugünde çok dayanıklı bir yazı malzemesi olan parşömen kullanılmaktadır.

 

                                                                        ANA SAYFA